MapaMapa

Daniel

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1975 12.8615 km2 - Zvolen

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk

Mapoval(a,i)
Beniač Kamil, Blažej Mirek, Hanzenová I., Janík Fero, Rapant Jaroslav, Šárfy J.

Kreslil(a,i)
Poštulka st. Karel


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BIEŇ, BIEŇ 2010, BIEŇ 2011, Bukovinka, Bukovinka, Bystrický výhľad, Čertica, Čertica, Detvan I, Detvan II, DETVAN III, Detvan IV, Domino, DOMINOL, Fontána, Kostra, KOSTRA 2009, KOVÁČOVÁ 2010, Kremnička, Kremnička, Laura, Mapa pre orientačné preteky: Jelení paroh, MARÍNA, Okolo Bieňa, Peťovský háj, Peťovský les II, Warm up, Západ

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
537
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)