MapaMapa

Mapa pre orientačné preteky: Štafety Zvolen

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
  33.2035 km2 - Zvolen

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bakova jama, Bakova jama, Bakova jama II, BIEŇ, BIEŇ 2010, BIEŇ 2011, Detvan I, Detvan II, DETVAN III, Detvan IV, Domino, DOMINOL, DominoL1, Fontána, Hrochoť, Hrochoť 2009, Hrochotský stožok, Chochuľka, Kostra, KOSTRA 2009, KOVÁČOVÁ 2010, Kúpele Sliač, Kúpele Sliač, MARÍNA, Okolo Bieňa, Sedmička, Sliač kúpele, Strelnica, TU Zvolen, TU Zvolen 2011, TU Zvolen 2012, Warm up, Západ, ZŠ TROJKA

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
544
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)