MapaMapa

Kuzmínovo

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1988 8.28479 km2 89 09 07 E Dolný Kubín

Majiteľ
Zázrivá, (ZAZ)
Kontakt
Karcol Miroslav, 384, 027 05 Zázrivá-Stred, Tel.: +421 43 5896291, e-mail: cmv@bb.telecom.sk

Mapoval(a,i)
Karcol Milan, Karcol Miroslav, Pečit Ján, Šutor Juraj

Kreslil(a,i)
Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Brestová I., Brestová II., Pečkov

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
548
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)