MapaMapa

Roveň II.

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1981 7.22414 km2 - Tvrdošín

Majiteľ
Zázrivá, (ZAZ)
Kontakt
Karcol Miroslav, 384, 027 05 Zázrivá-Stred, Tel.: +421 43 5896291, e-mail: cmv@bb.telecom.sk

Mapoval(a,i)
Karcol Jaroslav, Karcol Miroslav, Krišpinský Pavol, Matúš Ladislav, Šutor Juraj

Kreslil(a,i)
Karcol Jaroslav, Karcol Miroslav, Krišpinský Pavol, Matúš Ladislav, Šutor Ján


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Roveň I., Slaná voda

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
555
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)