MapaMapa

Syslí Borník

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 1 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1997 0.593634 km2 - Malacky

Majiteľ
VTJ Žižka Malacky, (ZMA)
Kontakt
Mézes Zoltán, M. Rázusa 2781, 901 01 Malacky, Tel.: +421 34 7722505 kl.121, e-mail: csiba@zbm.sk

Mapoval(a,i)
Brídzik Rudolf

Kreslil(a,i)
Ženiš Jozef


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Kamenný mlyn, Vampil, Záhorie 2, Zámocký park

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
562
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)