MapaMapa

Jahôdka

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 4 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1987 2.53528 km2 87 09 ?? Z Martin

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bez názvu, HURBANKA, Jedľoviny 3, Skanzen, SKANZEN 2012, SKANZEN 2018, ZŠ A. Bernoláka

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
566
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)