MapaMapa

Jedloviny

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1975 5.88064 km2 - Martin

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Zacharovský Milan

Kreslil(a,i)
Zacharovský Milan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bez názvu, Hradište, HURBANKA, Jahôdka, Jedľoviny 2, JEDĽOVINY 2015, Jedľoviny 3, Jedľoviny 4, Jedľoviny severovýchod, Jedľoviny severozápad, Priekopa, Skanzen, SKANZEN 2012, SKANZEN 2018, ZŠ A. Bernoláka

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
569
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)