MapaMapa

Ružiná I

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1999 11.8978 km2 - Lučenec

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Kundrata Ivan, Nemec Juraj, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Čermák Patrik, Nemec Juraj


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čardáš, Mapa pre orientačný beh, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody:, Ružiná - zákopa, Ružiná II, Starý háj, Starý háj III., Tomášovce

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
605
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)