MapaMapa

Ružiná II

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1999 13.2528 km2 - Lučenec

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Kundrata Ivan, Nemec Juraj, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Čermák Patrik, Nemec Juraj


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čardáš, Mapa pre orientačný beh, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody:, Mapa pro orientační závody:, Ružiná - zákopa, Ružiná I, Starý háj, Starý háj II., Starý háj III., Tomášovce

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
606
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)