MapaMapa

Ružiná - zákopa

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1999 1.16592 km2 SZOŠ 99.21.O Lučenec

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Nemec Juraj

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čardáš, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody:, Ružiná I, Ružiná II, Tomášovce

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
607
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)