MapaMapa

Vločka 2

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
  L - Mapa pre lyžiarsky orientačný beh  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1979    

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Ďurčo Boris, Ďurčo Peter, Oľhava Ladislav

Kreslil(a,i)
Oľhava Ladislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Jeleň, Snežienka, Svätá Anna

Detailná mapa
Slovenská republika
629
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)