MapaMapa

Drienok 1

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 7.18138 km2 90 09 03 E Banská Bystrica

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Nemec Juraj, Nosáľ Stanislav, Václavík Martin, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Hlboká, Hrabec 1, Hrabec 2, Hrochoť, Hrochoť 2009, Hrochotský stožok, Chochuľka, Kozlinec, Kozlinec 2, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova diera, Milanova diera, Milanova Jama, Milanova Jama, Peťovský les, Plošiny, Sásová, Sedlo, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Uhlisko, Úplná rovina, Vartovka, Za Hronom

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
63
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)