MapaMapa

Hrabec 1

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 10.656 km2 90 09 01 E Banská Bystrica

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Nemec Juraj, Nosáľ Stanislav

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Barbakan, Bučičie, Bučičie II, Bystrický výhľad, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Fončorda, Hlboká, Hrabec 2, Hrby, Hrochotský stožok, Chochuľka, Kačica, Kačica 2, Kozlinec, Kozlinec 2, Kremnička, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova diera, Milanova diera, Milanova Jama, Milanova Jama, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les, Peťovský les II, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Sásová, Sásovský háj, Sedlo, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Úplná rovina, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, Za Hronom, Za Hronom, Za Hronom, ZŠ Uhlisko

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
65
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)