MapaMapa

Hrabec 2

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 6.7339 km2 90 09 02 E Banská Bystrica

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Václavík Martin, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Barbakan, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Hrabec 1, Hrochoť, Hrochoť 2009, Hrochotský stožok, Chochuľka, Kačica, Kačica 2, Kozlinec, Kozlinec 2, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova diera, Milanova diera, Milanova Jama, Milanova Jama, Pamätník, Peťovský les, Peťovský les II, Pod pamätníkom SNP, Sedlo, Šibenička, Uhlisko, Uhlisko, Úplná rovina, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, Za Hronom, Za Hronom, Za Hronom, ZŠ Uhlisko

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
66
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)