MapaMapa

Čingov - Briežok

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1984 10.9104 km2 - Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Bečarik Pavol, Gallo František, Pastor I., Vernarský Štefan

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, Borovica, Borovička, Borovička '07, Borovička 2020, Čingov, Čingov, Čingov, Čingov - Briežok, Geravy, Hradisko, Košiarny briežok, MIER, Sad mládeže, Tarča, Tomášovský výhľad, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
674
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)