MapaMapa

Kremnica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2001 0.719458 km2 SZOŠ 01.05.V Žiar nad Hronom

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Spišiak Marián

Kreslil(a,i)
Spišiak Marián


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
1000+, 1000+ 2011, 1000+ 2012, 1000+ 2012, Cremnychbana, Frajungy 2014, Frajungy 2016, KrahuleC, Kremnica, Križkova, Na Revolte, Prepadlisko, Revolta, Skalka 09, Skalka 10, Skalka 10, SKALKA 2016, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici 2019, Skalka pri Kremnici 2020, Skalka pri Kremnici 2022, Skalka pri Kremnici 2023, Zlatý florén

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
680
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)