MapaMapa

Kunerádska 10

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2001 3.0355 km2 SZOŠ 01.11.O Žilina

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com

Mapoval(a,i)
Chupek Jozef, Jurčík Peter, Král Jozef, Mitelman Milan, Sikora Tomáš, Vandlíček Peter, Viskup Peter

Kreslil(a,i)
Král Jozef, Sikora Tomáš, Vandlíček Peter


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Borgy, KOPANÁ 953, KOPANÁ 953, KOPANÁ 953, Lietava, LIETAVA 2019, MYDLOVÝ LES, Tehliar, ZÁMOK KUNERAD, ZÁMOK KUNERAD, ZÁMOK KUNERAD, ZÁMOK KUNERAD

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
686
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)