MapaMapa

Lom

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 L - Mapa pre lyžiarsky orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2001 4.17324 km2 SZOŠ 01.27.L Brezno

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Bilobžickyj Anatolij, Nemec Juraj

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Mapa pre orientačný beh, Mostík

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
702
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)