MapaMapa

Smokovce

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2002 10.406 km2 SZOŠ 02.24.O Poprad

Majitež
Neznámy klub, (XXX)


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Bez názvu, Hrebienok, Hrebienok, Christlová, Jamy, Medvedia lúka, Studený potok, Štiavnik, Tatranská Lomnica, Tréningová mapa, Vepe, XXII. Mvmr, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
711
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)