MapaMapa

Grajnár

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2002 8.40083 km2 SZOŠ 02.15.O Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Bednárik Martin, Jonáš Radoslav, Miček Róbert, Pollák Jozef, Sučík Roman, Šoltés Pavol

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin, Jonáš Radoslav, Miček Róbert, Pollák Jozef, Sučík Roman, Šoltés Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Borovica, Borovička, Borovička '07, Borovička 2020, Džury, Javory, Javory, Kocúrka, KOCURKA 2009, KOCURKA 2009, Kocúrka I, Poľana, Poľana, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
718
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)