MapaMapa

Sihoť

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 1 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1997 0.218649 km2 - Nové Zámky

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Spišiak Marián

Kreslil(a,i)
Berecká Mária


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Medzi riekou, Štadión

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
72
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)