MapaMapa

Betliar

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2002 0.62949 km2 SZOŠ 02.08.V Rožňava

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Pollák Jozef

Kreslil(a,i)
Pollák Jozef


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BETLIAR, Július, Kaštieľny park, Rožňava, Rudná, Turecká

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
729
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)