MapaMapa

Ompital

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2004 6.5655 km2 SZOŠ 04.01.O Trnava

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Bortnyk Vasilij, Spišiak Marián

Kreslil(a,i)
Bortnyk Vasilij, Spišiak Marián


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Častovské mraznice, Červený kameň, Červený kameň, Červený Kameň, Fúgelka, GRÓF na bajku, Jahodník, Kukla, Kukla, Kukla 2023 , Pálffyho les, Pálfiho hrad, Pálfiho lesík, Parina, Pod hradom, PRED VRCHMI, RED STONE CASTLE - TrailO, Red Stone Castle I - TrailO 2017, Red Stone Castle II - TrailO 2017, Red Stone Castle III - TrailO 2017, Rybáreň, Vampírka, Veterlín 2, Všivák

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
756
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)