MapaMapa

Kopčoke

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1987 8.08884 km2 87 11 05 E Myjava

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Eliáš Michal, Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
2.10.1966 Pohár míru - memoriál inž. Košeckého, BLATNIAK, BLATNIAK, Mapa pre orientačné preteky: Oblastná súťaž Slovensko - Západ 1967, Tréning

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
76
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)