MapaMapa

Tréning

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1987 1.40134 km2 87 11 06 E Myjava

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Eliáš Michal, Gallo František, Mižúr Ján

Kreslil(a,i)
Baran Dezider


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BLATNIAK, BLATNIAK, Kopčoke

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
77
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)