MapaMapa

KrahuleC

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 C - Mapa pre orientačnú cyklistiku 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2005 15.7275 km2 SZOŠ 05.25.C Žiar nad Hronom

Majiteľ
ŠK Panda Topoľčianky, (TPA)
Kontakt
Poštulka Karel, Tekovská 20, 951 93 Topoľčianky, Tel.: +421 905 474488, e-mail: postulkak@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Ďurčo Peter, Jurčík Peter

Kreslil(a,i)
Ďurčo Peter, Jurčík Peter


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
, 1000+, 1000+ 2011, 1000+ 2012, 1000+ 2012, Cremnychbana, Čisto prírodný zážitok, Čisto prírodný zážitok, Čisto Prírodný Zážitok 2, Čisto Prírodný Zážitok 2, Frajungy 2014, Frajungy 2016, Krákor, KRÁKORÍK, Králické lúky, Králiky, Králiky IV., Králiky V., Kremnica, Kremnica, Križkova, Lesák-sky, Makina, Makina, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô II, Mútnô III., Mýtny, Na Revolte, Ortúty - Warm up, Prepadlisko, Revolta, Skalka, Skalka 09, Skalka 10, Skalka 10, SKALKA 2016, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici 2019, Skalka pri Kremnici 2020, Suchý Biko, Suchý vrch pre cyklistov, ŠtadióN, ŠtadióN, ŠtadióN, Štadión 2016, Tabla, Tajov-chata, Zlatý florén

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
800
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)