MapaMapa

Náročná

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2010 4.51173 km2 SZOŠ 10.29.O Žiar nad Hronom

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Furucz Dušan, Jonáš Radoslav, Rychtecký Josef, Sikora Miroslav, Spišiak Marián, Sučík Roman

Kreslil(a,i)
Furucz Dušan, Jonáš Radoslav, Rychtecký Josef, Sikora Miroslav, Spišiak Marián, Sučík Roman


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Anglický dvorček, KOPERNICA 2009, KOPERNICA 2011, Kypec, LADOMER SEVER, LADOMIERKA 2, LADOMIERKA 3, Ludáň, Nad ihriskom vo Vieske, Náročná, NÁROČNÁ 2012, Rana, ŠÁŠOV

Detailná mapa
Mapa

977
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)