MapaMapa

PAVUČINKA

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2010 1.07375 km2 SZOŠ 10.39.V Liptovský Mikuláš

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Jonáš Martin, Jonáš Radoslav, Šmelík Martin

Kreslil(a,i)
Jonáš Radoslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
2 jedlie fliačky, Svätý kríž, SVÄTÝ KRÍŽ

Detailná mapa
Mapa

985
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)