MapaMapa

2 jedlie fliačky

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2010 1.89034 km2 SZOŠ 10.38.O Liptovský Mikuláš

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Bednárik Martin

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
PAVUČINKA, Svätý kríž, SVÄTÝ KRÍŽ

Detailná mapa
Mapa

996
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)