KlubKlub
KLBKO - KLBKO rodinné centrum << >> KRA - Klub OB Kraľovany
KNM - Kysucké Nové Mesto
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 6 máp
Hádky, 1:20000, 10m, 1974 , (O)
Kamienka, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Mapa pre orientačné preteky, 1:25000, 5m, 1970 , (O)
Mapa pre orientačné preteky: ORIENTAČNÝ ŠPORT KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, 1:25000, 5m, 1967 , (O)
Pod stenami, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Pod stenami, 1:10000, 5m, 1973 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)