KlubKlub
KYS - Klub OB a lyžovania Kysak << >> Loko Rača - Lokomotíva Rača
LBA - Lokomotíva Bratislava
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 6 máp
Kotliarka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kotliarka, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Lampášik, 1:20000, 5m, 1982 , (O)
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Pajštún, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Škola, 1:3000, 1m, 1986 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)