KlubKlub
Lúčka - Obec Lúčka << >> Mojo - Mojmír Šťastný
MBB - ŠK Meol Banská Bystrica
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 3 mapy
Hrochotský stožok, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Sásovský háj, 1:7500, 5m, 1996 , (V)
Suchý vrch pre cyklistov, 1:10000, 5m, 1994 , (C)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)