KlubKlub
Mojo - Mojmír Šťastný << >> OBA - OrientKlub Bratislava
MZV - Mladosť Zvolen
Kontaktná osoba:  Prékop Juraj Telefón:  +421 45 5351310
Adresa:  Tulská 3, 960 01 Zvolen e-mail:  juraj.prekop@fris.sk
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 16 máp
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Detvan I, 1:5000, 5m, 2003 , (V)
Detvan II, 1:5000, 5m, 2004 , (V)
DETVAN III, 1:7500, 5m, 2006 , (V)
Detvan IV, 1:5000, 5m, 2007 , (V)
Domino, 1:10000, 5m, 1989 , (O)
DOMINOL, 1:7500, 5m, 2005 , (V)
DominoL1, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Kras, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Kras - tréning, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
MARÍNA, 1:5000, 5m, 2008 , (V)
Rožňava centrum, 1:5000, 5m, 1999 , (V)
TU Zvolen, 1:3000, 2m, 2010 , (V)
TU Zvolen 2011, 1:3000, 2m, 2011 , (V)
TU Zvolen 2012, 1:3000, 2m, 2012 , (V)
ZŠ TROJKA, 1:2000, 2007 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)