KlubKlub
PBA - Akademický ŠK Prírodovedec Bratisl ... << >> PEZ - Klub OB AŠK Pezinok
PEZ - Pezinok
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 53 máp
Baba, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Baba, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
BABA MSR v LOB na strednej trati 22.2.2015, 1:10000, 5m, 2015 , (L)
Barvínek, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 4m, 1974 , (O)
Čertova pec, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Československá univerziáda, 1:20000, 5m , (O)
Československá univerziáda Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Československá univerziáda Trnava 1977, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Havran, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
II. AMS 74, 1:20000, 4m, 1974 , (O)
Juh, 1:3000, 1988 , (V)
Kejda, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Klesniny, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Konikles, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Konikles, 1:10000, 5m, 1974 , (O)
Konikles, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Konikles, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Konikles II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Kúpeľný ostrov, 1:5000, 1993 , (V)
Majstrovstvá ČSSR v ROB Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Malá, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Malá, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Mapa pre orientačné preteky: Pezinok 1968, 1:25000, 5m, 1968 , (O)
Mapa pre orientačné preteky: Štafety Pezinok 1968, 1:25000, 1968 , (O)
Mapa pre orientačné preteky: Tréningový priestor Loko Pezinok, 1:25000, 5m , (O)
Park, 1:2000, 1982 , (V)
Park ODPM Pezinok, 1:2000, 1974 , (V)
Pohár oslobodenia, 1:25000, 1967 , (O)
Pohár oslobodenia, 1:25000, 1966 , (O)
Pohár oslobodenia mesta Pezinka 6. VI. 1970, 1:25000, 5m, 1970 , (O)
Rochus, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Rochus, 1:20000, 4m, 1972 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Sady, 1:5000, 1993 , (V)
Sever, 1:3000, 1988 , (V)
Strap, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Stratenka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Striebornica, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Široké, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Tandy, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Tandy, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Topoľ, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Vinárka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Vinárka, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Vinko, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Vítek, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Zlaté hrozno, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Zľavy, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)