KlubKlub
SKS - ŠK Sandberg Bratislava << >> SSN - TJ Čingov Spišská Nová Ves
SPE - TJ Sokol Pezinok
Kontaktná osoba:  Poláček Pavol Telefón:  +421 33 6402100
Adresa:  Kupeckého 47, 902 01 Pezinok e-mail:  p.polacek@stonline.sk
  WWW:  www.sokolpezinok.sk
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 103 máp
AMFIK, 1:5000, 2m, 2016 , (V)
Bajúzik, 1:200, 2014 , (V)
Bazin, 1:5000, 2m, 2006 , (V)
BÍDNA, 1:15000, 5m, 2009 , (C)
Bory, 1:15000, 2m, 1995 , (O)
Bozin, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Bunker, 1:15000, 5m, 2017 , (O)
Cajloch, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
Červený Kameň, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Dolinky, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
DUBOVÝ VŔŠOK, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Fúgelka, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Gaudíum, 1:2000, 1.2m, 2014 , (V)
GIDRA, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
GIDRA, 1:5000, 2m, 2020 , (V)
Grinava, 1:7500, 5m, 2005 , (V)
Grincyk, 1:10000, 5m, 2007 , (C)
HARMÓNIA, 1:15000, 5m, 2009 , (C)
Hastikov pusták, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
Hastikov pusták II, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
Hastikov pusták II, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
Horáreň pod Širokým, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
KAŠTIEĽ, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
KAŠTIEĽ II., 1:5000, 5m, 2016 , (V)
Klokoč, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
KOMÁRKA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
KOMÁRKA II, 1:15000, 5m, 2013 , (O)
Konik, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
KOTLÍKY, 1:5000, 2.5m, 2018 , (V)
KOZIARKA, 1:3000, 2.5m, 2020 , (V)
Kučišdorf, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kugl, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Kukla 2008, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
LIMBACH 2012, 1:2500, 2m, 2012 , (V)
LINDAVA, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
MAJOLIKA, 1:5000, 2m, 2014 , (V)
Medvedia skala, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Nad jazierkami, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Nad Rozálkou, 1:10000, 5m, 1997 , (O)
NARNIA, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Ompital, 1:15000, 5m, 2004 , (O)
Ostrý vrch, 1:15000, 5m, 2007 , (C)
Pálffyho les, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Pálfiho hrad, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
Pálfiho lesík, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Parina, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
Pezinok - juh, 1:5000, 1m, 2003 , (V)
Pezinok - park, 1:5000, 2m, 2003 , (V)
Pezinok - sever, 1:5000, 2m, 2000 , (V)
Pezinok centrum, 1:5000, 5m, 1997 , (V)
Pezinok sever, 1:4000, 2m, 2002 , (V)
Pinelka, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
PINELKA 2016, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Pod hradom, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
PRED VRCHMI, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Pri jazere, 1:5000, 5m, 2017 , (V)
Pútnikov sen, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Pútnikov sen, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Rizlinčok, 1:500, 2m, 2012 , (V)
Rizling, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Rybáreň, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
SAHARA, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Saulacké školy, 1:2000, 2006 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2015 , (V)
Sever, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
SLNEČNÁ, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
SLNEČNÉ JAZERÁ, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
SLOVENSKÝ RÍM, 1:4000, 2m, 2019 , (V)
Sokolíček, 1:500, 2m, 2016 , (V)
Sokolovňa, 1:4000, 2m, 2003 , (V)
Srdce Limbachu, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
Srdce Limbachu, 1:5000, 2.5m, 2017 , (V)
Srdce Limbachu, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Staré hory, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
STARÝ DVOR, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Suchý vrch, 1:15000, 5m, 1997 , (O)
Šenkvická Perla, 1:5000, 2m, 2013 , (V)
Šenkvická Perla, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
Šenkvická Perla, 1:3000, 2m, 2020 , (V)
Šenkvická Perlička, 1:1500, 2m, 2013 , (V)
Šenkvický háj, 1:10000, 2.5m, 2018 , (O)
Šenkvický háj II, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Traja jazdci, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
U Bohuša, 1:2000, 5m, 2017 , (V)
U DOLIHO, 1:4000, 2.5m, 2020 , (V)
U horára, 1:1000, 5m, 2017 , (V)
U Hrnčíra, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
U Kuba Doma, 1:5000, 2m, 2010 , (V)
U Miša, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
U Miša II, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
U Soni, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Vampírka, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
VIMPERGY, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Vincúrko, 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Viničné, 1:1000, 2019 , (V)
Vinko 95, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Vločka, 1:10000, 5m, 2005 , (L)
Vločka, 1:7500, 5m, 2005 , (L)
ZA HRADBAMI, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Základná škola Orešie, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Zoška, 1:10000, 2008 , (O)
ZŠ Fándlyho, 1:3000, 2006 , (V)
ZŠ Orešie, 1:3000, 5m, 2006 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)