KlubKlub
SSN - TJ Čingov Spišská Nová Ves << >> SZOŠ - stred - Slovenský zväz orientačný ...
SZOŠ - sever - Slovenský zväz orientačných športov - sever
Kontaktná osoba:  Slovenský zväz orientačných športov Telefón:  +421 2 49249207
Adresa:  Junácka 6, 832 80 Bratislava e-mail:  slovakia@orienteering.sk
  WWW:  www.orienteering.sk
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 17 máp
16.10.1966 Pohár města Žiliny, 1:23000, 10m, 1966 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
34 SNP, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Bez názvu, 1:15000, 10m, 1971 , (O)
Bez názvu, 1:25000, 5m , (O)
Kravské ležoviská, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Mapa pre orientačné preteky, 1:25000, 5m, 1969 , (O)
MVMR tobogan, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Priveľký Šum, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Rakytovec, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Štiavnik, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Tréningová mapa, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
XXII. Mvmr, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)