KlubKlub
VBA - ŠK Vazka << >> VIA - Viatoris Zvolen
VBB - ŠK UMB Banská Bystrica
Kontaktná osoba:  Ščehovič Roman Telefón:  +421 48 4174388
Adresa:  Pieninská 3, 974 00 Banská Bystrica e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 9 máp
Dubák, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Jelenská, 1:25000, 12m, 1984 , (L)
Kadlub, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1978 , (O)
Laskomer 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Makina, 1:10000, 5m, 1972 , (O)
Makina, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Polianka, 1:15000, 10m, 1994 , (L)
RĽM, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)