KlubKlub
VIA - Viatoris Zvolen << >> VNR - VŠP Nitra
VKE - Slávia UVL Košice
Kontaktná osoba:  Roháč Igor Telefón:  +421 55 6745567
Adresa:  Bukovecká 11, 040 01 Košice e-mail:  rohac@ccnov.tuke.sk
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 11 máp
Časť, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Debra, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Jazero, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Jazero, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Mária, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Pamätník, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Park, 1:5000, 5m, 1986 , (V)
Škola v prírode, 1:10000, 5m, 1987 , (O)
Záhrady, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Záhumnie, 1:6000, 1985 , (V)
Žabiak, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)