KlubKlub
VZA - TJ Slávia Žilinská univerzita Žili ... << >> XXX - Neznámy klub
VZV - Slávia TU Zvolen
Kontaktná osoba:  Repáč Ivan Telefón:  +421 904 354913
Adresa:  TU KPL, 960 53 Zvolen e-mail:  repac@vsld.tuzvo.sk
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 17 máp
Babica, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Čertica, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Čertica, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Daniel, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Kmotra, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Kostra, 1:10000, 5m, 1992 , (O)
Kypec, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Laura, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Ludáň, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Mapa pre orientačné preteky: Jelení paroh, 1:25000, 5m , (O)
Mapa pre orientačné preteky: Štafety Zvolen, 1:25000, 5m , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1970 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:25000, 5m, 1969 , (O)
Rana, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Strelnica, 1:20000, 2m, 1976 , (O)
Vulkán, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)