KlubKlub
TKE - TJ Akademik TU Košice << >> TPK - Klub OB Topoľčianky
TPA - ŠK Panda Topoľčianky
Kontaktná osoba:  Poštulka Karel Telefón:  +421 905 474488
Adresa:  Tekovská 20, 951 93 Topoľčianky e-mail:  postulkak@stonline.sk
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 4 mapy
KrahuleC, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
ŠtadióN, 1:10000, 5m, 2001 , (L)
ŠtadióN, 1:5000, 5m, 2001 , (L)
ŠtadióN, 1:7500, 5m, 2003 , (L)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)