KlubKlub
SZROB - Slovenský zväz rádiového orienta ... << >> TKE - TJ Akademik TU Košice
SZZ - Súkromný ŠK Šutor Zázrivá
Kontaktná osoba:  Šutor Juraj Telefón:  +421 43 5896119
Adresa:  I-117, 027 05 Zázrivá e-mail:  jurajsutor@atlas.cz
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 0 máp
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)