KlubKlub
GVK - Klub OB Geomerkart Veľký Krtíš << >> HKE - HSC Košice
HBB - H2O Banská Bystrica
Kontaktná osoba:  Igor Patráš Telefón:  +421 905 522144
Adresa:  Gorkého 35, 974 04 Banská Bystrica e-mail:  igorjr@twd.sk
  WWW:  www.hadveo.sk
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 21 máp
Banská Štiavnica, 1:4000, 2.5m, 2017 , (V)
Barbakan, 1:4000, 5m, 2013 , (V)
Bystrický výhľad, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2014 , (V)
Čisto bežecký zážitok, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Čisto prírodný zážitok, 1:7500, 5m, 2013 , (O)
Čisto prírodný zážitok, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Čisto Prírodný Zážitok 2, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Čisto Prírodný Zážitok 2, 1:7500, 5m, 2016 , (O)
Fončorda, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Hliníková kalvária, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Leninov park, 1:2000, 2016 , (V)
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Lučenecké kúpele - Losonc fürdő, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
Mútnô, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Mútnô, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Ortúty - Warm up, 1:7500, 5m, 2013 , (O)
Pod pamätníkom SNP, 1:2500, 5m, 2012 , (V)
Sásová, 1:4000, 2.5m, 2020 , (V)
Uhlisko, 1:4000, 5m, 2020 , (V)
ZŠ Uhlisko, 1:1000, 2013 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)