KlubKlub
FBA - TJ Slávia Farmaceut Bratislava << >> HBB - H2O Banská Bystrica
GVK - Klub OB Geomerkart Veľký Krtíš
Kontaktná osoba:  Sučík Roman Telefón:  +421 907 688042
Adresa:  Hrabov Vŕšok, 991 42 Hrušov e-mail:  gmkvk@bb.psg.sk
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 15 máp
Bukovina, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Čerťaž, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Holica, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Koprovnica, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Malokagatia, 1:2500, 1996 , (V)
Mapa pre orientačný beh Veľký Krtíš, 1:20000, 5m , (O)
Permoník, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Sad Janka Kráľa, 1:5000, 1m , (V)
Stržičky, 1:10000, 5m, 1973 , (O)
Stržičky, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Stržičky II., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Šošár, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Venevská, 1:3000, 1997 , (V)
Za parkom, 1:2500, 2m, 2000 , (V)
Žeby stržičky?, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)