Stanovy SZOŠ(.PDF)
Rokovací poriadok konferencií SZOŠ (.PDF)
Volebný poriadok konferencií SZOŠ (.PDF)

Prestupový poriadok SZOŠ (.PDF)
Registračný poriadok SZOŠ (.PDF)
Disciplinárny poriadok SZOŠ (.PDF)

Smernica pre hospodárenie SZOŠ (.PDF)

Logá k 80 rokom orientačného športu na Slovensku. Formát: ZIP (OCAD), ZIP (všetky typy), ZIP (všetky typy, ale veľké) a ZIP (iba GIF, ale veľké).

Neaktuálne dokumenty:
Rokovací poriadok konferencií SZOŠ (.PDF)
Registračný poriadok SZOŠ (.PDF)
Poplatky SZOŠ (.PDF)
Logá k 70 rokom orientačného športu na Slovensku. Formát: DXF, Ocad 5, Ocad 6, Ocad 7.

   Orientačný beh   

Pravidlá (.PDF)

Súťažný poriadok (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam (.PDF)

Šablóna .XLS pre dodanie výsledkov z rebríčkových pretekov


   Lyžiarsky orientačný beh   

Pravidlá (.PDF)

Súťažný poriadok (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam (.PDF)


   Orientačná cyklistika   

Pravidlá (.PDF)

Súťažný poriadok (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam (.PDF)

Neaktuálne dokumenty:
Pravidlá 2004 (.PDF)
Súťažný poriadok 2006 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2012 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2011 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2010 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2009 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2008 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2007 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2006 (.PDF)
Neaktuálne dokumenty:
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2012 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2011 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2010 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2009 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2008 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2007 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2006 (.PDF)
Neaktuálne dokumenty:
Pravidlá 2004 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2010 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2009 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2008 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2007 (.PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam 2006 (.PDF)