Slovenský zväz orientačných športov Junácka 6 832 80 Bratislava Slovenská republika tel./fax: +421 2 49249207 e-mail: slovakia@orienteering.sk WWW,WAP: http://www.orienteering.sk Adresár klubov vo formáte .RTF Adresár SZOŠ vo formáte PDF


Predsedníctvo

Predseda: Nemec Juraj 048 4174 347 D Pieninská 19 048 4466 318 R 974 00 Banská Bystrica 048 4466 666 fax 0905 164820 e-mail: juraj.nemec@umb.sk Podpredseda: Mižúr Ján 02 6531 3691 D Nad Lúčkami 49 02 4920 0335 R 841 05 Bratislava 0910 933137 e-mail: mizur@sportcenter.sk Člen: Formanko Dušan 02 2071 5510 D Tematínska 2 0903 514492 851 05 Bratislava e-mail: formanko@t-zones.sk Člen: Petrinec Milan 02 5541 4682 D Palkovičova 13 02 4341 0750 R 821 08 Bratislava 0904 591442 e-mail: petrinec@tatraprojekt.com Člen: Patráš Andrej 0905 381362 Nad plážou 8 e-mail: andrej@twd.sk 974 01 Banská Bystrica Člen: Kniebügl Anton 02 4598 7074 D Alžbetin dvor 316 0903 433518 900 42 Miloslavov e-mail: kniebugl.miloslavov@stonline.sk Generálny sekretár: Mazúr Milan 02 4924 9207 SZOŠ, Junácka 6 0903 636503 832 80 Bratislava e-mail: slovakia@orienteering.sk e-mail: aluson@gmail.com
Revízna komisia

Predseda: Prékop Juraj 045 5351 310 D Tulská 3 0915 367247 960 01 Zvolen e-mail: prekop.mzv@gmail.com e-mail: prekopova.jana@zsr.sk Člen: Kollár Milan 055 6991 470 D 044 81 Kysak č. 385 0905 234184 0914 320664 e-mail: kolci@mail.t-com.sk Člen: Mikluš Marián 0903 282009 Bulharská 76 e-mail: miklus@milking.sk 821 04 Bratislava
Sekcie a odborné komisie

Sekcia OB: Petrinec Milan 02 5541 4682 D Palkovičova 13 02 4341 0750 R 821 08 Bratislava 0904 591442 e-mail: petrinec@tatraprojekt.com Sekcia OC: Šabo Mikuláš 02 4445 4920-2 R Planét 1 0903 227734 821 02 Bratislava e-mail: mikisabo@tamex.sk e-mail: mikulas.sabo@gmail.com Sekcia LOB: Franko Valér 055 6991 685 D Kysak č. 403 055 6252 226 R 044 81 055 6252 249 fax 0905 270887 e-mail: franko@warbeck.sk Mapová komisia: Leštínsky Tomáš +420 721 713802 e-mail: tomas.lestinsky@atlas.cz
O d d i e l y a k l u b y

Databáza SZOŠ

Adresár klubov vo formáte .RTF Adresár SZOŠ vo formáte PDF