Orientačný beh   

Konečné výsledky po 8. (5. započítavaných) kolách SPE, SRJ a SRŽ (Spolu, Ženy, Muži).

Konečné výsledky Slovenského rebríčka štafiet.

Konečné výsledky Ceny Prvej stavebnej sporiteľne.

Konečné výsledky Majstrovstiev Slovenska klubových družstiev a pohára Predsedu SZOŠ.

Štartové poradie v Slovenskom pohári elity

Vykonávacie pokyny

Konečné výsledky po 8. (4. započítavaných, 7. kolo nebolo uskutočnené) kolách rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti.
Konečné výsledky rebríčka Košicko-Prešovskej oblasti.

   Lyžiarsky orientačný beh   

Konečné výsledky Slovenského pohára a Slovenských rebríčkov nájdete na tejto adrese alebo v Infob-e 15/2001

   Orientačná cyklistika   

Slovenský pohár - konečné výsledky.

Vykonávacie pokyny