Orientačný beh Lyžiarsky orientačný beh Orientačná cyklistika

Čo sú to
orientačné
športy

2 % (3 %) z daní ...

oblasť ZÁPAD

Portál máp pre orientačné športy SR

Mapová komisia


Databáza SZOŠ
Rebríček v OB


R E K L A M A

Fórum

IOF

IOF
Český svaz orientačních sportů

Anglická verzia (English version)

Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, 832 80 Bratislava,
Tel.,Fax:(02) 49249207 Slovensko
e-mail:
slovakia@orienteering.sk
WWW,WAP:
www.orienteering.sk

správca obsahu Webu
(Milan Mazúr)
slovakia@orienteering.sk
Štatistika:

správca Webu
(Ján Furucz)
janfurucz@gmail.com