ROZPIS
pretekov v orientačnom behu
Špecifikácia pretekov: 1. kolo oblastného rebríčka (denné otvorené preteky na krátkych tratiach s určeným poradím kontrol)
Dátum: 13. marca 1999
Technické zabezpečenie: Oddiel orientačného behu TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Kategórie: M,W 10N, K (kondičná), Z (Začiatočnícka)
M,W 12, 14, 16, 18, 20, 21-, 35, 45, 55
Štartovné: M,W 10N, 12, K, Z - 10,- Sk
ostatné kategórie - 30,- Sk
Prihlášky: do 10. Marca 1999 na adresu:
Dušan Furucz
Vlčie Hrdlo 62
821 10 Bratislava
Telefón (07) 4024 6294 (domov)
alebo e-mail dusan.furucz@slovnaft.sk (vhodnejšie)
Úhrada štartovného pri prezentácii, dohlásenie na mieste za dvojnásobné štartovné
Zhromaždisko: 13.marca 1999 na Partizánskej lúke - amfiteáter (označené od konečnej zastávky trolejbusov - Vojenská nemocnica).
Prezentácia: od 9:30 - 10:15 v mieste zhromaždiska
Štart: 11:00
Mapa: Kamzík, Mierka 1:15 000, Ekvidištanta 5m, stav leto 1997
Funkcionári: Riaditeľ pretekov: Ján Furucz
Hlavný rozhodca: Dezider Baran
Stavba tratí: Dušan Furucz
Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje, v prípade nízkej účasti v niektorej kategórii, túto kategóriu zlúčiť s inou.


Ján Furucz (riaditeľ pretekov) tel.: (07) 63833772, mobil: (0905) 628133