ROZPIS
pretekov v orientačnom behu
Špecifikácia pretekov: 5. kolo oblastného rebríčka
Dátum: 28.3.1999 nedeľa
Technické zabezpečenie: Oddiel orientačného behu TJ Rapid Bratislava
Kategórie: M,W 10 N M,W -12 až M,W 21-
M,W 35- M,W 45- M,W 55-
Štartovné: kategórie M,W 10 N, -12 - zadarmo
ostatné kategórie 40 Sk,-
Prihlášky: do 8.3.1999 iba písomne:
Ľudmila Formanková
Tematínska 2
851 05 Bratislava
Tel. (07)6383 4953 domov večer
Úhrada štartovného pri prezentácii podľa písomnej prihlášky, dohlášky za dvojnásobné štartovné
Zhromaždisko: 28.3.1999 pri horárni nad Peknou cestou, od zástavky MHD stužkované
Prezentácia: od 9.00 - 10.00 h v mieste zhromaždiska
Štart: 28.3.1999 : 00.00 = 11.00 h
Mapa: Snežienka, M 1:15000, E=5m, stav leto '96
Funkcionári: riaditeľ pretekov: Dušan Formanko
hlavný rozhodca: Peter Sláma
stavba tratí:Peter Sláma, Milan Petrinec
Poznámka: V prípade, že sa do niektorej kategórie neprihlásia traja pretekári, usporiadateľ má právo zlúčiť túto kategóriu s inou.


Dušan Formanko, predseda oddielu, riaditeľ pretekov, (0903) 514 492