R o z p i s

11. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko - Trnavskej oblasti
2. kolo Karloveskej žiackej ligy

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava oddiel orientačného behu

Dátum: 12.9.1999 (Nedeľa)

Miesto: Bratislava, Petržalka (Draždiak)

Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrol na parkovej trati.

Kategórie:
M,W -12, -14 (Karloveská žiacka liga)
M,W -18, 19-, 40-

Predpokladané časy víťazov: cca 15 minút

Vklad: M,W -12, -14 ... 10,- Sk
ostatní ... 30,- Sk
platba pri prezentácii

Prihlášky:
Do 10.9.1999
- písomne na adresu: Ján Furucz, Jasovská 6, 851 01 Bratislava
- elektronickou poštou na adrese jan.furucz@isa.sk (prihlášku považujte za doručenú až po jej potvrdení)
- telefonicky na dole uvedených telefónnych číslach
Na prezentácii v obmedzenom rozsahu za dvojnásobný vklad

Štart: o 11.00

Prezentácia: od 9.00 do 10.30

Centrum pretekov: pri ZŠ Tematínska, značené od zástavky (Technopol, miestny úrad) autobusov číslo 47,92,97,113,120 cca 500 m.

Mapa: Draždiak, 1:5000, stav marec 1999

Terén: sídlisko a priľahlý lesík, rovina

Stavba tratí: Dušan Furucz, Ján Furucz

Vyhlásenie výsledkov: cca o 12.30

Ceny: V hlavných kategóriách M,W -19 získavajú prví traja finančné odmeny (1. 300,-Sk, 2. 200,- Sk, 3. 100,-Sk) a prví kalendár s orientačnou tématikou na rok 2000. V ostatných kategóriách získavajú prví traja sladké odmeny.

Informácie: Ján Furucz, tel. (07) 63833772, mobil: (0905) 628133

Ján Furucz, riaditeľ pretekov
Dezider Baran, hlavný rozhodca